Cristina Rodriguez

Summus magazine
El arte de Cristina Rodriguez revisado en un extensivo artículo en la revista Summus.
Cristina Rodriguez's work is featured in an extensive article at Summus magazine.

Descargar el artículo
(Español / Spanish).
Download the article (English / Inglés).
Cristina Rodriguez's studio in Geneva, 2013